SK banner

Reklamácie a vrátenie tovaru


V prípade reklamácie či vrátenia tovaru odporúčame využiť zaslanie k nám cez partnerské depo na Slovensku.

Balíček zašlite výhradne Slovenskou poštou na príslušnú adresu uvedenú nižšie.

 

Zasielaný balík, prosím, viditeľne označte popisom "ID 13286" - platný do 31.10.2021.

Od 1.11.2021 označte zasielaný balík týmto popisom "ID 13286P".

 

Bez tohto označenia nebude balíček možné správne zaradiť a Vaša reklamácia/vrátenie nebude vybavené.

Spolu s tovarom priložte informáciu s číslom Vašej objednávky (ideálne kópiu kúpneho dokladu) a číslo Vášho bankového účtu pre prípadné vrátenie peňazí.

V prípade reklamácie pripojte krátky výstižný popis závady.

V prípade Odstúpenia od kúpnej zmluvy pripojte tento formulár - Odstoupení od kupní_smlouvy_SK.

Aby ste predišli problémom, si v prípade reklamácie alebo vrátenie prosím ponechajte podací lístok a fotografiu balíka, kde je viditeľný príjemca a ID balíčka, ďakujeme.

 

Zaslanie slovenskou poštou na adresu:

FROGMAN s.r.o.
P.O.BOX 901
Detašované pracovisko - Sihoť
911 01 Trenčín

 

Upozorňujeme, že zásielky zaslané k nám cez partnerské depo budú k nám doručené za 5-7 pracovných dní od doručenia na depo.