Reklamácie a vrátenie tovaru


V prípade reklamácie či vrátenia tovaru odporúčame využiť zaslanie k nám cez partnerské depo na Slovensku.

Balíček zašlite výhradne Slovenskou poštou na príslušnú adresu uvedenú nižšie.

 

Zasielaný balík, prosím, viditeľne označte popisom "ID 13286P"

 

Bez tohto označenia nebude balíček možné správne zaradiť a Vaša reklamácia/vrátenie nebude vybavené.

Spolu s tovarom priložte informáciu s číslom Vašej objednávky (ideálne kópiu kúpneho dokladu) a číslo Vášho bankového účtu pre prípadné vrátenie peňazí.

V prípade reklamácie pripojte krátky výstižný popis závady.

V prípade Odstúpenia od kúpnej zmluvy pripojte tento formulár - Odstoupení od kupní smlouvy

Aby ste predišli problémom, si v prípade reklamácie alebo vrátenie prosím ponechajte podací lístok a fotografiu balíka, kde je viditeľný príjemca a ID balíčka, ďakujeme.

 

Zaslanie slovenskou poštou na adresu:

FROGMAN s.r.o.
P.O.BOX 901
Detašované pracovisko - Sihoť
911 01 Trenčín

 

Upozorňujeme, že zásielky zaslané k nám cez partnerské depo budú k nám doručené za 5-7 pracovných dní od doručenia na depo.